ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ &  TRIPLEX

Διαθέτουμε  υπερηχοτομογράφο General Electric Logic S7Expert,  εξοπλισμένο με  προγράμματα λεπτομερούς ανάλυσης αγγείων, τεχνική ελαστογραφίας και 3D & 4D απεικόνισης. Ποικιλία κεφαλών υψηλής ευκρίνειας μεγάλου εύρους συχνοτήτων (2-15ΜHz) αποτελεσματικές και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις  απεικόνισης.  Πραγματοποιούμε υπερήχους και Triplex σώματος και αγγείων, νεογνών, παιδιών, ενηλίκων.