ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

Διαθέτουμε σύγχρονο Μαστογράφο Siemens Mammomat 3000 με ψηφιακές κασέτες φωσφόρου τελευταίας γενιάς, ιδιαίτερα χαμηλής δόσης, για ψηφιακή μαστογραφία υψηλής ευκρίνειας (20 px/mm) και ελαστογραφία.