ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Διαθέτουμε υπερηχοτομογράφο General Electric Logic S7 Expert,  εξοπλισμένο με  προγράμματα λεπτομερούς ανάλυσης αγγείων, τεχνική ελαστογραφίας και 3D & 4D απεικόνισης. Ποικιλία κεφαλών υψηλής ευκρίνειας μεγάλου εύρους συχνοτήτων (2-15ΜHz) αποτελεσματικές και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις απεικόνισης νεογνών και παιδιών.