ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Διαθέτουμε το σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας και λιπομέτρησης General Electric, Lunar Prodigy, που συνδυάζει απόλυτη ακρίβεια και επαναληψιμότητα μετρήσεων με ιδιαίτερη ταχύτητα εξέτασης.